Ägg & nymfhantering

Vandrande Pinnar är äggläggare där antal ägg och kläckningstid varierar med art.

Vissa sprutar ur sig ägg med kort kläckningstid, andra är lite mer sparsamma och kan ha längre kläckningstid.

De flesta arter kan föröka sig både könligt och med partenogenes (jungfrufödsel).


Kläckning Alternativ 1:

Jag rekommenderar detta alternativ, då det är lättare att hålla koll på hur många ungar som kläcks!

Töm bottenmaterialet och sortera ut det antal ägg som ni önskar spara.

Förvara äggen i en plastlåda/glasburk med ventilationshål, på hushållspapper/cocosmull/vermiculite eller liknande.

Rumstemperatur är lagom för de arter jag säljer.

Spraya med blomspruta 2-3 gånger i veckan, låt bottenmaterialet torka emellanåt för att undvika mögelbildning.


Kläckning Alternativ 2:

Låt äggen ligga kvar i terrariet, så kläcks de så småningom.


Vill ni inte ha fler avkommor och inte har möjlighet att sälja äggen?

Då rekommenderar jag att ni tömmer bottenmaterialet var 3-4:e vecka och fryser in i 1-2 dygn innan det slängs i soporna. Detta för att förhindra att äggen kläcks på olämpliga ställen.


Efter kläckning:

Flytta försiktigt de kläckta nymferna till ett mindre terrarium under den första tiden. 

Klipp yttersta kanten på foderbladen (främst på Salal), så har de lättare att äta. 

När de har ömsat och vuxit till sig lite kan de flyttas in till de vuxna.
En del väldigt känsliga arter kan behöva bo enskilt ända till fullvuxen ålder.
Nymfer kan vara känsliga och ömsningsperioden kan ibland vara problematisk.
Försök att hålla jämn fuktighet och spraya med rumstempererat vatten, försök att inte spraya rakt på nymferna.
Var noga med att de har tillräckligt högt till tak och ha inte för mycket föda/grenar i terrariet.

Viktigt att de kan hänga fritt vid ömsning.